چطور با داکر در محیطی یکسان با پروداکشن کد بنویسیم و پابلیش کنیم. قسمت اول

در سال ۱۹۵۶ مالکوم مک‌لین اولین کانتینر برای حمل توسط کشتی‌های باربری را اختراع کرد. قبل از اون بارها با  پانزده برابر هزینه بیشتر به طور دستی بارگیری و تخلیه می‌شدند. با اختراع کانتینر مشکل دزدی از بارها، از دست رفتن بارها حین جابجایی، مشکل چیدمان بهینه در کشتی‌ها و از همه مهمتر کند بودن پروسه بارگیری فراموش شد. یک اختراع انقلابی که صنعت را به کلی متحول کرد. در دنیای نرم‌افزارها اگر از VM‌ها بگذریم، تکنولوژی داکر به نظر می‌رسه همین تاثیر را خواهد داشت. در نهایت تیم‌های توسعه نرم‌افزاری فقط مسئول کد نوشتن نیستند. مسئولیت مهم‌تر ایجاد پروسه صحیح آپدیت‌های مداوم با کمترین زمان و هزینه‌ی روانی و مالی است.

در این نوشته نشون میدهم چطور یک پروژه روبی (اپلیکیشن به اضافه دیتابیس) را به داکر منتقل کنیم. در نوشته بعدی ایجاد روال آپدیت پروداکشن را بررسی می‌کنم.
Continue reading “چطور با داکر در محیطی یکسان با پروداکشن کد بنویسیم و پابلیش کنیم. قسمت اول”