دویدن

تجربه‌ی کاملی دارم از راه‌های مختلف تلاش برای مداوم دویدن. همشون شکست خورد. تا پنج ماه پیش که کم کم راه‌حلش را فهمیدم. این نوشته را برای کسانی می‌نویسم که مثل من دوست دارن بدون ولی نمیدونن چطور یا از کجا باید شروع کرد. تو این نوشته توضیح می‌دم چطور از صفر شروع کردم و الان می‌تونم ده کیلومتر را در یک جلسه نسبتا راحت بدوم.
Continue reading “دویدن”