ایران‌تلنت نباشیم یا چطور ریدیزاین (اجایل) انجام دهیم

سایت قدیمی ایران‌‌ تلنت فروردین امسال بعد از سال‌ها ظاهر کاربری‌ش را تغییر داد. سایت جدید از لحاظ فنی و تجربه کاربری به مراتب ضعیف‌تر از سایت قبلی است. در این نوشته می‌خواهم پروسه‌ای که احتمالا شرکت ایران‌تلنت گرفتارش شده را بررسی کنم و پیشنهادهایی برای موقعیت‌های مشابه بدهم.

Continue reading “ایران‌تلنت نباشیم یا چطور ریدیزاین (اجایل) انجام دهیم”