داستان پروازهاب

 

پروازهاب را اردیبهشت نود و شش شروع کردم. تازه از کار قبلی در اومده بودم. دلم می‌خواست یک چیزی درست کنم که از پایه خودم شروع‌ کرده باشم. در زورق این ایده را داشتیم که تفاوت قیمت فروشنده‌های آنلاین با ما چقدره و یک فایل اکسل با قیمت حدودی برای این موضوع درست کرده بودیم. به دو تا موضوع فکر کردم. اول چقدر کار سختی ممکنه باشه ساختن چیزی مثل اسکای‌اسکنر؟ و دوم می‌شه ازش پول درآورد؟ جواب دومی بله بود و جواب اولی هم، اگر ساختن دوست داشته باشی، اصلا سختی وجود نداره.

  Continue reading “داستان پروازهاب”